MĮT modernizavo teritorijos apšvietimą

Sėkmingai užbaigtas visos terminalo teritorijos apšvietimo sistemos atnaujinimas pakeičiant senus metalo halido ir natrio šviestuvus į energiją taupančius LED šviestuvus.

Planuojama, kad ši inovacija per vienerius metus leis sutaupyti 64,6 MWh energijos ir daugiau kaip 50 proc. sumažins elektros energijos suvartojimą. Tuo pačiu numatomas ilgesnis apšvietimo įrangos tarnavimo laikas.

Sprendimas investuoti į efektyvų energijos vartojimą svarbus ne tik dėl ekonominės naudos verslui, bet ir dėl aplinkosauginio faktoriaus – daugiau kaip 23 tonomis sumažės išmetamo į aplinką CO2 kiekis.

KTG kuria atsakingą ir tvarų verslą ne tik laikydamasi skaidrumo, siekdama stabilių finansinių rodiklių, motyvuojant darbuotojus, palaikant įvairias socialines iniciatyvas, bet ir siekdama prisidėti prie darnios aplinkos kūrimo.Visos naujienos